Bán Nhà Gỗ Lim/861

Điện thoại: 0988999126
Đăng lúc: 08:06, 30/06/2012
Đã xem: 1346
Mã tin: 11463
Nội dung:

Em có 8 căn nhà gỗ lim muốn bán  ,cụ thể như sau : Một nhà Sàn Bằng Gỗ Lim 5 gian. ,nhà Có 32 cột Lim Vanh Cột 98 dài 4,4m.,khoảng hơn 100 ván Bưng dài 2,4 m dầy 3 cm bằng  Lim giá  bán 550 triệu. 1 nhà san 3 gian cao trên 7 m đẹp bán 250 triệu. và 3 căn nhà kẻ truyền con trồng đấu sen 3 gian hoàn toàn bằng gỗ lim em bán với giá 580 triệu ,395trieu va 285 triẹu .một nhà 3 gian trạy trụ có cột cái ,nhà có 20 cột lim ,cột cái vanh 73 ,cột quân vanh 70 em ban với gia 120 trieu .một nhà 5 gian 24 côt lim ,cột quân vanh 68 em ban 95 trieu .1 nhà 4 gian trạy trụ 20 cột lim vanh 65 em bán 65 triệu. hoạc nếu bac nào thích nha gỗ Lim giá từ 50 đến 700 triệu em đều có. hiện tai em co 3 khối gỗ Lim Xanh tròn gồm 15 cột dài từ 4,2m đến 4,95 m vanh từ 70 tới 100.em bán 20 triệu 1 khối.

Em rát Hân Hạnh Được Phục Vụ Các Bác Gần Xa.                                                                                                                               
Cảm ơn mọi người đã quan tâm .nếu ưng ý xin alô cho em theo số 0988.999.126 hoạc 0977.004.306 .

Top
Bình luận